טיפול תרופתי בילדים לקויי־למידה

טיפול תרופתי בילדים לקויי למידה משלושת תחומי הטיפול בליקויי למידה - החינוכי , הפסיכולוגי והתרופתי - תופס הטיפול התרופתי את המקום הפחות מרכזי . יישומו של הטיפול התרופתי בבעיות למידה הקשורות בחולשות תפקודיות , תפיסתיות או לשוניות מועט בהשוואה לשני התחומים האחרים . לא כן לגבי הטיפול בהפרעות קשב ובהתנהגות היפראקטיבית . כאן רבה ביותר חשיבותו של הטיפול התרופתי . הקשר שנמצא בין התפקודים של מערכת שיווי המשקל וכישורי השמיעה , המופעלים על ירי עצב המוח השמיני , לבין תפקודי הלמידה הוביל לנסיונות שונים , שבהם טופלו ילדים לקויי למידה באמצעות תרופות . במחקר שנערך באחרונה ( וסטרמן ואחרים , ( 1989 טופלו ילדים לקויי למידה , שנמצאו חלשים בתפקודים של מערכת שיווי המשקל , J // C / -J ?/ מקליזין , או n HCl דיפנהידרמין . ילדי קבוצה אחרת מבין לקויי הלמירה , שבהם נמצאה פגיעה מרכזית יותר , טופלו על ידי שילוב של R 3 פנוברביטל R 4-1 סקופולמין . קבוצה שלישית טופלה על ירי שילוב של התרופות הנ '' ל . בעקבות הטיפול נמצא שיפור שהתבטא לא רק במישור הבדיקות הקליניות , אלא גם בהישגיהם הלימודיים של הילדים .  אל הספר
רמות