בחירת השיטה

בחירת השיטה בסיום הפרק העוסק בגישות ובשיטות של הוראה מתקנת , ולאחר תיאור כמה מן השיטות הנפוצות בתחום זה , מן הראוי להתייחס לתהליך של בחירת השיטה . כפי שראינו , מבוססת בחירה זו על אפיוניו הייחודיים של כל ילד , כפי שהצטיירו בתהליך ההערכה . תהליך ההערכה , ובפרט עקרון ההערכה המצבית , שנועד לאתר את התנאים המצביים המשפיעים על תפקודו של הילד , מאפשר לבחור את שיטת ההוראה המתקנת המתאימה לילד . לא בכל מקרה יהא זה נכון ליישם שיטה קיימת . לעיתים , בהתבסס על נתונים מסוימים של הילד , יהא צורך לעבוד בשיטה חרשה , שתוכן לצרכיו הספציפיים של הילד , או להתאים שיטה קיימת , תוך הכנסת שינויים שיקלו על תהליך הלמידה . בעת קביעת התנאים המצביים המתאימים לילד , מבחינת העיתוי ומשך פרקי הלמירה , טיב החיזוקים המתאימים לילד ובחירה בשיטת ההוראה המתקנת , יש להתייחס גם למשתנים מצביים הקשורים ישירות בשיטת ההוראה עצמה . להלן כמה מן המשתנים הניתנים להתאמה אינדיווידואלית במסגרת שיטות ההוראה המתקנת ( גילים , . 1 . ( 1986 הצורה . ספר או חוברת , לעומת כרטיסיות . ספרים מעוררים ציפיות , מעניקים הרגשה של חשיבות , אך עלולים גם להר...  אל הספר
רמות