שיטתו הקינסתטית של דונלד לימן

שיטתו הקינסתטית של דונלד לימן הנחות היסוד שעליהן מבוססת שיטתו של לימן משולבות בעקרונות שיטתו . . 1 לקות הקריאה מתמקדת , לדעת לימן , בקושי של הילד לגשר בין הסמלים הלשוניים לבין משמעות השפה . . 2 הילד לקוי הלמידה מאבד את הקשב והריכוז כאשר הוא נדרש לעסוק במשימות סימבוליות סמנטיות או בסכימות ארגוניות טמפורליות . . 3 הדרך ללמדו משימות אלה היא : המבוגר חייב להימנע מלהרבות בדיבורים . ההוראות חייבות להיות קצרות ומדויקות , שכן , ריבוי מילים מציף את הילד וגורם לפחיתה בקליטתו ובהבנתו . על המורה להבטיח את תשומת ליבו והקשבתו של הילד . כרי ללמדו משימות ארגוניות טמפורליות , על המורה להדגים את כל השלבים של ביצוע המשימה , כולל סידור החדר והשולחן , הכנת שיעורי הבית וכיוצא באלה , תוך כרי מתן ההוראות המילוליות . כך ייעשו ההוראות משמעותיות לילד . . 4 הקונקרטיות טמונה בבסיס הלמידה של ילד לקוי למירה . הכל צריך להיות מומחש . כשם שהביצוע על ירי המבוגר ממחיש את ההוראה שהוא נותן , יש ללמד את הילד להאזין ולחוש באופן פעיל את צורת האותיות , המילים והמשפטים , על ירי עשיית תנועות בידיו , תוך קבלת תחושה פרופריוצפטיב...  אל הספר
רמות