שיטת גילינגהם וסטילמן

שיטת גילינגהם וסטילמן שיטה המבוססת על הנחותיו של אורטון , שלפיהן נובעים ליקויי הקריאה מדומיננטיות סרברלית בלתי מושלמת . מצב זה מונע , לדברי אורטון , יצירת קשרים יציבים בין אותיות לקולות . הקושי יתבטא בחיפושי אותיות , בכתב ראי , בהיפוך סדר האותיות במלה וסדר המילים במשפט . כתב ירם של לקויי הקריאה מאופיין , לדעת אורטון , בשגיאות רבות מבחינת האוריינטציה המרחבית . השיטה היא סינתטית פונטית , והיא משלבת אימון בכתיב על-ידי למידת אותיות האלפבית וצליליהן , בזה אחר זה , וצירופם רק לאחר מכן למילים . הנחה נוספת של יוצרי השיטה מחייבת לתת לילדים הסובלים מליקויי קריאה חמורים אימון בפיתוח תפקודים חזותיים שמיעתיים וקינסתטים , כתנאי ללימור הקריאה . ריבוי התרגול והחזרה אופייניים לשיטה זו . היא מתאימה לילרים הסובלים מליקויי קריאה חמורים , שלא הפיקו תועלת משיטות אחרות והסובלים מבעיות הנובעות מדומיננטיות מוחית מעורבת ומליקויים בצרריות ובהתמצאות מרחבית ( גילינגהם וסטילמן , . ( 1968  אל הספר
רמות