שיטת הרישום הנוירולוגי

שיטת הרישום הנוירולוגי זו שיטה פשוטה ובסיסית , המזכירה את שיטת החדר . הנחתה הבסיסית היא , שניתן ללמוד קריאה באופן שבו קורא התלמיד יחד עם מורהו , בעור הוא עוקב באצבעו אחר המילים בעת קריאתן . אין התייחסות לחומר שממנו נבחרים הטקסטים . המטרה המיידית היא לעבור ברציפות על כמות חומר גדולה ככל האפשר . השיטה מתאימה לילרים המכירים את יסודות הקריאה , אך קריאתם איטית , מצרפת ובלתי מדויקת , ולכן אינם מבינים כהלכה את הטקסט ( הקלמן , . ( 1969  אל הספר
רמות