גישת החוקים הלוגיים

גישת החוקים הלוגיים גישת החוקים הלוגיים מתאימה לילדים צעירים בכיתות גן , מרקע טעון טיפוח . העיקרון המרכזי בגישה זו מתייחס לבעיית הרמה הפונטית הנמוכה של השפה האנגלית , ולכן מתאימה השיטה לשפה זו יותר מאשר לשפה העברית . השיטה בנויה על כמה חוקים לוגיים , שעובדו והותאמו גם לעברית : . 1 לכל מלה יש התחלה ויש סוף . . 2 למילים החוזרות על עצמן יש צליל זהה . . 3 אם התחלות המילים זהות , הברותיהן הראשונות מתחרזות זו עם זו . A אם סופי המילים זהים , המילים מתחרזות . התלמיד מתבקש להצביע על מילים לפי בחירתו , מתחילתן ועד סופן , ולהקיפן בעיגול . המורה קוראת אותן , התלמיד מחפש מילים שהן זהות "מתחילתן ועד סופך . המורה קוראת ומאשרת שהמילים זהות ובעלות צליל זהה . לאחר שלב זה , שהוא גלובלי חזותי שמיעתי , מתחיל שלב הפרדה , שבו על התלמיד להצביע על מילים בעלות צירוף התחלתי זהה . המורה קוראת באיטיות , תוך הדגשת הצירוף הראשון . כך לגבי סופי מילים , עד שהתלמיד מתחיל לקרוא בעצמו . הגישה מתאימה גם כשיטה מתקנת לילדים שחוו כשלונות חוזרים ונשנים בלימור הקריאה ופיתחו התנגדות קשה ללמידה ( ברייטר ואחרים , . ( 1966  אל הספר
רמות