הגישה הרב־חושית

הגישה הרב חושית גישה זו מדגישה את חשיבות ההפעלה והשיתוף של מירב החושים בתהליך של לימור הקריאה . לפי הרציונל של גישה זו , ככל שחושים רבים יותר משתתפים בתהליך הלמידה , כן התשומה חזקה יותר , משאירה רישום חזק יותר ותורמת ללמידה יעילה יותר . בעיקר מדובר בהוספת החושים הקינסתטיים והטקטיליים והפעלתם בתהליך של רכישת הקריאה , נוסף לחושי הראייה והשמיעה , המופעלים גם בשאר השיטות . שיטתו של פרנלר , שיטת , ( Visuai-Auditory-Kincsihcuc-Tactile ) VAKT-n מייצגת קבוצה זו ( פרנלד , . ( 1943 בשיטה זו מופעלים החושים הקינסתטיים בו זמנית עם המישור הלשוני החזותי השמיעתי , כך שהלומד '' מופצץ" בהתרשמויות חזותיות , קוליות , קינסתטיות וטקטיליות . זו שיטה גלובלית , שבה נמנעים מפירוק תהליך הקריאה למרכיבים חלקיים ומהפיכת הקריאה לפעולה טכנית ובלתי משמעותית . המורה רושם את המלה השלמה , התלמיד רואה אותה , שומע אותה נהגית , חוזר עליה בעצמו , תוך שהוא עוקב אחר צורתה באצבעו וכותב אותה מזכרונו , תוך כדי היגויה . מייד מוכנסת המלה לקונטקסט במשפט . השיטה מצריכה סבלנות רבה והיא מתאימה לילדים בעלי מוטיווציה גבוהה . היא מתאימה ...  אל הספר
רמות