הגישה הניאופונטית והגישה הניאוגלובלית

הגישה הניאופונטית והגישה הניאוגלובלית פיתוח של הגישה הסינתטית הפונטית היא הגישה הניאופונטית . גישה זו מבטאת ניסיון להתגבר על חסרונות הגישה הסינתטית הפונטית . היא יוצאת מן הגישה הפונטית ומבטיחה , שכל יסודות הקריאה יילמדו לפי סדר קבוע מראש . בגישה זו חל מעבר מהיר יותר לקריאה משמעותית בכך שמרכיבי המלה מצורפים למילים כבר מראשית הלימוד . השינוי ביחס לגישה הפונטית מקנה לגישה הניאופונטית את יתרון השיטתיות ואת קיצור משך הלימוד ומונע סכנת שעמום בכך שהקריאה משמעותית כבר מההתחלה . במסגרת הגישה הסינתטית הפונטית תוזכר השיטה הלינגוויסטית של מריל . ( 1974 ) שיטה זו מתאימה לילדים הזקוקים לדרגה גבוהה של מובנות וקביעות בלמדם לתרגם אותיות לקולות , ולחומר קל ומעניין לקריאה , כדי שיפתחו עמדה חיובית כלפי הקריאה . כן מתאימה השיטה לילדים הזקוקים לפיתוח כישורי הבנה בסיסיים במקביל ללמידת הפענוח . העיקרון הבסיסי הוא להתחיל באלמנטים פוניים בעלי דרגה גבוהה של סבירות אלפביתית , במטרה להימנע מבלבול . נמצא , שדרגת הסבירות הגבוהה ביותר הינה בהברות ולא באותיות בוררות . בשיטתו של מריל מתחילים בהקניית מילים בנות הברה אחת...  אל הספר
רמות