הגישה הגלובלית

הגישה הגלובלית לפי גישה זו , היווה המשפט את היחידה הנלמדת בראשונה . בתהליך ההתפתחות של הגישה חלו בה שינויים , והיחידה הראשונה הנלמדת כיום היא המלה השלמה ולפעמים משפט קצר . כל מלה נלמדת בהקשר לתוכנה . אבני היסור המרכיבים את המלה - האותיות , התנועות והצירופים - נלמדים כחלק מן המלה השלמה . כל יחידה מופרדת למרכיביה , והמרכיבים מצטרפים מחרש ליחידה משמעותית . מעצם טיבה , כל גישה גלובלית היא אנליטית , שכן , בשלב מסוים חל מעבר מן ההתייחסות למלה השלמה אל פירוק המלה לחלקיה . באחרונה ניתנה תמיכה לגישה הגלובלית וליתרונותיה לעומת הגישות האחרות ( סמית , , ( 1986 וחוקרים שונים ממליצים על שילוב הוראת המלה השלמה עם ניתוח אינטגרטיבי של חלקיה ( בוטל וסיוור , . ( 1986 חוקרים ממליצים על תהליך הפותח בטקסט השלם , עובר לניתוח מרכיביו וחוזר וממזג את החלקים לתוך השלם כבעל יתרון בהקניית קריאה לילדים מתקשים ( ברטולי , . ( 1989 יישום הגישה הגלובלית בתהליך השילוב של קריאה , כתיבה ודיבור הוצע באחרונה כדרך העיקרית להקניית מיומנויות היסור ( ליטל ובוטל , . ( 1988 השיטות הגלובליות או הגלובליות למחצה , שבהן מתחילה ההוראה...  אל הספר
רמות