הדרכת מורים בטיפול בילדים לקויי־למידה

הדרכת מורים בטיפול בילדים לקויי למידה כאשר מתקשים ילדים לעמוד בדרישות בית הםפר בתחום ההקשבה , ההתנהגות ומילוי המשימות , הם מפתחים עמדה שלילית , המאופיינת במשבר תקשורתי בין בית הספר לבין הבית . ההורים עלולים להאשים את בית הספר בהתנהגותו הבלתי תקינה של הילד , בעור המורים מאשימים את ההורים . למעשה , נוצר קונפליקט בעל השפעות גומלין שליליות במשולש ילר-בית ספר-הורים , בין כל אחד ממרכיבי המשולש לבין שני המרכיבים האחרים . שכן , ההורים , לדוגמה , אינם משליכים אשמה רק על בית הספר . אלא גם על הילד . קונפליקט זה פירושו , הפחתה ברמת המשוב החיובי בין שלושת המרכיבים , הגברת הלחצים על הילד , וכתוצאה מכך , החמרה בהתנהגותו ( קזיק , סבטינו וספונטגן , . ( 1986 קיימות גישות שונות להדרכת מורים בטיפול בילדים לקויי למידה . להלן תתואר בקצרה הגישה ההתנהגותית להדרכת מורים ( ברגן , . ( 1977 ככל גישה התנהגותית , מבוססת גם גישה זו על מתן הגדרה להתנהגות המטרה , מרירה רצופה של התנהגות התלמיד , הפעלת חיזוקים חיוביים לתגובות רצויות והתעלמות מתגובות בלתי רצויות מתונות . לגבי תגובות קיצוניות , מומלצת הפעלת טכניקה של פסק...  אל הספר
רמות