טיפול קוגניטיבי והתנהגותי בהיפראקטיביות

טיפול קוגניטיבי והתנהגותי בהיפראקטיביות כתגובה על ההתייחסות להיפראקטיביות כאל בעיה רפואית ונוכח ההצלחה המועטת של הטיפול התרופתי בשיפור יכולת הלמידה , חל שינוי בהתייחסות להתנהגות היפראקטיבית , וההיבט החינוכי הפסיכולוגי שלה קיבל הרגשה רבה יותר . שינוי זה מאופיין בניסיון להטיל על המחנך ועל הפסיכולוג חלק ניכר מן האחריות לטיפול בילדים אלה . במישור הפסיכולוגי החינוכי ניתן להבחין בכמה אסטרטגיות עיקריות לטיפול בהתנהגות היפראקטיבית : . 1 הפסיכותרפיה . 2 טכניקת הביו פידבק . 3 שיטות ההבניה הסביבתית . 4 ההתניה האופרנטית . 5 הטיפול ההתנהגותי הקוגניטיבי . הפסיכותרפיה טכניקות פסיכותרפויטיות קשורות במידה מועטה לטיפול בהיפראקטיביות , כתופעה ראשונית שאינה על רקע רגשי . למרות שבמקרים מסוימים הוערך כלי זה כבעל יעילות מסוימת ( רוס ורוס , , ( 1976 מראים רוב המחקרים בנושא זה , שהיפראקטיביות ראשונית אינה מושפעת כמעט מהתערבות פסיכותרפויטית . מאירך גיסא , יש מקום ליישום שיטות פסיכותרפויטיות במקרים של חוסר שקט מוטורי , שמקורו במתח ובחרדה ( ריר , . ( 1979  אל הספר
רמות