טיפול פסיכולוגי בבעיות קשב

טיפול פסיכולוגי בבעיות קשב מושג הקשב , בהקשרו הטיפולי , מורכב משני תחומים . הראשון קשור במרכיב ההתנהגותי של הקשב , וזו ההקשבה . השני , מרכיב קוגניטיבי , מתייחס לעיבוד הנתונים . בשני התחומים נעשו נסיעות לשפר את הקשב . למרכיב ההתנהגותי , המתייחס לטווח הקשב , שני היבטים : א . היקף הקשב - מספר הנתונים או הגירויים שאליהם מסוגל האדם להתייחס בו זמנית . ב . משך הקשב - פרק הזמן שבו מסוגל האדם להתמיד בהתייחסות למשימה . בעוד משך הקשב קשור במאמץ ובמוטיווציה ובגורמי עירור ועירנות , קשור היקף הקשב בטיבה של הקליטה החושית ובברירת הגירויים וסינונם . שיטות טיפול התנהגותיות אופרנטיות נמצאו יעילות בהארכת משך הקשב אצל ילדים . מתן חיזוקים שיטתיים להקשבה האריך את משך הזמן שבו התייחסו ילדים למטלה . שיטות אלה גם שיפרו את יכולתם של ילדים לקויי למידה להתעלם מגירויים מסיחים ולהתמיד בביצוע המטלה ( ורד , . ( 1988 באשר להיקף הקשב נמצא , כי הגברת בולטותם של הגירויים הנדרשים לביצוע המטלה , תוך מתן רמזים לגבי כיוון הסריקה היעיל , ומתן משוב חיובי בעקבות הפעולה שיפרו את הביצוע . נמצא , כי שיטות אלה אפשרו לפצות על ליקויים...  אל הספר
רמות