הטיפול הקוגניטיבי בנפגעי־מוח

הטיפול הקוגניטיבי בנפגעי מוח עקרונות הטיפול הנוירופסיכולוגי במקרים של נזק מוחי ישימים במידה רבה גם בתהליך האימון והחיזוק של תפקודים בסיסיים . יוצגו כמה מעקרונות הרציונל הנוירופסיכולוגי של הטיפול השיקומי בנפגעי נזק מוחי ( רחמני , , ( 1984 תוך יישומם בבעיות קריאה . . 1 כל משימה אינטלקטואלית יכולה להתבצע ביותר מדרך אחת . ניתן לארגן מחדש תפקוד שנפגע , כך שיתקיים בצורה שונה . . 2 היות שתפקוד אינטלקטואלי כרוך בפעולות של מערכת מוחית בעלת מרכיבים שונים , והפגיעה המוחית משבשת בררך כלל חלק ממרכיבים אלה , מהווה הארגון מחרש של התפקוד שינוי ביחסים שבין המרכיבים השונים ומאפשר מתן משקל רב יותר למרכיבים התקינים . לדוגמה , אם נפגע המרכיב השמיעתי הדרוש לקריאה , בעוד המרכיב החזותי תקין , יתבסס הטיפול על יכולת הילד לעבד מידע חזותי במטרה לפצות על החולשה השמיעתית . התרגילים יכללו הכתבה משולבת בהעתקת חומר כתוב , במטרה ליצור , באמצעות הפענוח החזותי של החומר הלשוני , את נקודת המוצא לקליטת החומר השמיעתי ( ראה , להלן , שיטות רב חושיות בקריאה . ( . 3 פגיעה מוחית אינה גורמת לביטולו המוחלט של התפקוד . בררך כלל , מת...  אל הספר
רמות