פיתוח מיומנויות פונולוגיות

פיתוח מיומנויות פונולוגיות תוכנית ראשונה לפיתוח מיומנויות פונולוגיות הכינו בני הזוג לינדמוד ( לינדמוד ולינרמוד , . ( 1979 בשיטה שהציעו הושם רגש בשיום תנועות הארטיקולציה של הדיבור . תוכנית אחרת התמקדה בתרגילים שבהם נדרש הילד להוסיף , להשמיט , להחליף ולארגן מחדש פונימות שונות . לפקוביץ מנה עשר מטלות בלימוד מיומנויות פונולוגיות : . 1 התאמה בין קולות . 2 התאמה בין מילים , מבחינת הקולות המרכיבים אותן . 3 זיהוי חריזה . 4 היגוי של פונימה יחידה במלה . 5 סגמנטציה פונימית : פירוק המלה לקולות המרכיבים אותה לפי הסדר שבו הם מופיעים במלה . 6 מניית פונימות . 7 מיזוג םונימות , 8 השמטת פונימה מתוך מלה . 9 זיהוי הפונימה שהושמטה מתוך מלה . 10 החלפת פונימה בפונימה אחרת ( ויליאמס , . ( 1986 ביחס לחשיבותן של המיומנויות הפונולוגיות לרכישת הקריאה נמצא , שכאשר מבוססות השיטות להוראת הקריאה על לימוד המלה השלמה ( ראה בהמשך - שיטות גלובליות ) ואינן מדגישות את לימור חוקי הפענוח , תפקידן מרכזי פחות מאשר בעת שלימוד הקריאה מבוסס על העיקרון הפונטי הקינסתטי ( ראה להלן . ( בין הכושר הפונולוגי ורכישת הקריאה קיים כנראה קשר...  אל הספר
רמות