הטיפול בקשיי קריאה

הטיפול בקשיי קריאה שיטות טיפול התנהגותיות נמצאו יעילות לטיפול ישיר בבעיות קריאה שונות : . 1 החלפת סדר האותיות במלה והשמטות בעת הכתבה פחתו בהשפעת טיפול התנהגותי , והשינויים התקיימו לאורך זמן . שבח ותשומת לב מצד המורה תרמו להכללת השינויים בתחומי לימור נוספים . ההתערבות ההתנהגותית כללה אימון בהבחנה בין אותיות בעזרת כרטיסי הברקה , בכל כרטיס - אות שונה . הילדים התאימו כרטיסים לאותיות שנאמרו על ירי המורה , הם כתבו את האותיות במחברותיהם מבלי שראו את הכרטיס , והמורה נתנה משוב חיובי לכל תגובה נכונה . . 2 שיטות של עיצוב התנהגות יושמו בטיפול בבעיות כתיבה הנובעות מליקויים פרצפטומוטוריים . חיזוקים ומשוב חיובי מתקן , שהמורה במערכת הפרונטלית המקובלת אינה נותנת במידה מספקת , תרמו להפחתת מספר השגיאות ( בעיקר שגיאות של החלפת האותיות ג רז זו בזו ושגיאות רצף . ( השינויים הוכללו במרכיבים נוספים של הכתיבה , שלא חוזקו ישירות ( להי , . ( 1979 . 3 לאור חשיבותם של תהליכי עיבור סדרתיים לגבי רכישת הקריאה ועל רקע האישור האמפירי ליעילותן של שיטות אימון בתחום זה ( קאופמן וקאופמן , , 1977 בריידספורר ואחרים , , ( 1984...  אל הספר
רמות