אימון תפיסתי־חזותי־מוטורי

אימון תפיסתי חזותי מוטורי מאחר שליקויי הלמידה קשורים אצל חלק מן הילדים בבעיות תפיסתיות , יתוארו בקצרה כמה תוכניות של אימון תפיסתי שהיו מקובלות בעבר ( לוין , ברוקס ושנקוף , . ( 1980 בנספח תוצג תוכנית מפורטת להדרכת הורים באימון התפקודים התפיסתיים החזותיים השמיעתיים והמוטוריים של ילדיהם . רוב התוכניות מבוססות על העקרונות הבאים : . 1 כישורים תפיסתיים מוטוריים וסנסומוטוריים מתפתחים לפי רפוס מוגדר וניתן לניבוי . . 2 התנסויות מתוכננות עשויות להשפיע על הקצב והדפוס ההתפתחותי של כישורים אלה . . 3 רמות מסוימות של בשילה תפיסתית מוטורית וסנסומוטורית הן תנאי ללמידה מסדר גבוה יותר . . 4 הטיפול בילדים לקויי למירה חייב להתמקד בכישורים התפיסתיים המוטוריים יותר מאשר בקידום ישיר של המיומנויות החלשות . על הנחות אלה מבוססות תוכניות האימון התפיסתי שיתוארו להלן . כפי שראינו , לא הוכחה יעילותן של תוכניות אימון אלה כשיטות טיפול בלעדיות . אימון אופטומטרי אימון אופטומטרי לבעיות למידה מבוסס על ההנחה , כי הלמידה , ובפרט הקריאה , הינה מטלה חזותית תפיסתית בעיקרה . אימון זה ניתן לאחר בריקה אופטומטרית מקפת , הנמשכת כשע...  אל הספר
רמות