פיתוח תפקודים בסיסיים

פיתוח תפקודים בסיסיים פיתוח התפקודים הבסיסיים באמצעות אימון ותרגול מהווה תחום מרכזי של טיפול בליקויי למידה . האבחון התפקודי ייעשה במסגרת הבריקה הפסיכולוגית או על ירי מורה בחינוך המיוחד . שרכשה את ההכשרה המתאימה לבך . תחומי תפקוד אחרים , ובעיקר התחום התפיסתי המוטורי , יאובחנו גם במסגרת ריפוי בעיסוק . הטיפול ניתן על ירי מרפאים בעיסוק או מומחים מתחום החינוך , במסגרת כיתות טיפוליות , מרכזי למידה , מעבדות לימודיות או באופן פרטי , על ירי מורות מתחום החינוך המיוחד , שהתמחו בענף טיפולי זה . ברוב המקרים יינתן טיפול זה במקביל להוראה המתקנת , שתיושם לצורך טיפול ישיר בבעיות הקריאה , הכתיבה או החשבון . התחום הלשוני , ובעיקר הדיבור , יאובחנו ויטופלו על ידי קלינאית התקשורת , בעוד שהעשרת התחום הלשוני תתבצע ברוב המקרים על ירי אנשים מתחום החינוך , בעזרת תוכניות העשרה שונות הקיימות למטרה זו . פיתוח התפקודים הבסיסיים , למרות שהוא ניתן בדרךכלל על ידי אנשי חינוך , הוכלל בפרק העוסק בשיטות התערבות פסיכולוגיות בזכות העקרונות הפסיכולוגיים המיושמים בתחום זה . גם שיטות ההבניה הסביבתית וההתניה האופרנטית מבוצעות למ...  אל הספר
רמות