הטיפול ההתנהגותי בקשיי למידה

הטיפול ההתנהגותי בקשיי למידה הגישה ההתנהגותית , התופסת מקום מרכזי בטיפול בבעיות למירה ( מקיני , , ( 1989 מוגדרת על ירי שלושה מאפיינים עיקריים : . 1 אינריווירואליזציה של החינוך , תוך הקניית שליטה במיומנויות . התהליך החינוכי מתחיל בנקודות החזקות של הילד ומתקדם בקצב שקובעת התקדמותו . רק בהגיעו לשליטה מספקת במטלה יתקדם הילד למטלה הבאה . . 2 הוראה ישירה : שיטות התנהגותיות מבוססות על עקרונות למירה והן מכוונות ישירות - להתנהגויות שרוצים לשנות יותר מאשר להפרעות מנטליות או פיסיולוגיות משוערות . . 3 הגישה ההתנהגותית מאופיינת בשימת רגש במרידה : מדידת התנהגות המטרה , דהיינו , ההתנהגות שרוצים לשנות ( קו הבסיס , ( ומרירה רצופה תוך כדי טיפול . תהליך המרירה מספק משוב רצוף ליעילות ההתערבות ומאפשר הכנסת שינויים בשיטות הטיפול ( להי , . ( 1979 במשך השנים חלה התפתחות באסטרטגיה ההתנהגותית . בתחילה היה הטיפול מבוסס על הפחתת התנהגויות בלתי מתאימות , המפריעות ללמידה תקינה , זאת על סמך ההנחה , כי הפחתה בהתנהגויות אלה תוליך לשיפור אוטומטי של התפקוד הלימודי . לאחר שהנחה זו לא קיבלה תמיכה אמפירית ( מרהולין ושטיינמ...  אל הספר
רמות