הכנת תוכנית ההתערבות

הכנת תוכנית ההתערבות מטרות ההתערבות נקבעות על רקע ממצאי ההערכה ומבוססות על הערכת הרמה האינטלקטואלית הכוללת של הילר ועל ההקבלה הגילית של רמת הקריאה שלו . תחומי ההתערבות מבוססים על אבחון של דפוס הקריאה ועל פרופיל התפקודים הספציפי של הילר . ההתערבות תתבצע בארבעת המישורים הבאים : א . במישור הקריאה : תיבחר שיטת קריאה מתקנת , המתאימה לילד בהתאם לפרופיל התפקודי הספציפי שלו , תוך מגמה להתאים לכל ילד שיטה המבוססת על כישוריו החזקים . ב . ברמת תהליכי המשנה : יינתן אימון בכל אחד מן התחומים שבהם אותרו קשיים . ג . במקביל לשתי הרמות האלה , יינתן תרגול תפקודי להתגברות על נקורות תורפה ולקידום תהליכי המשנה המבוססים על תפקודים אלה . תחום זה בולל את תחומי המשנה הבאים . יכולת אינטלקטואלית כוללת ותפקודים קוגניטיביים ספציפיים , המוטיווציה של הילד ורמת הקשב והריכוז שלו , התפתחותו התפיסתית המוטורית והלשונית והתפקוד הרגשי החברתי שלו . תהליך ההערכה יכוון את פעולת ההתערבות לתחומים הדרושים . ד . מטרתה של רמת ההתערבות המערכתית היא לעצב סביבה לימודית ומשפחתית התורמת במידה מירבית ללמידה ולהתפתחות . הפעלה מבוקרת ומעקב...  אל הספר
רמות