טיפול בבעיות קריאה - מבוא

טיפול בבעיות קריאה - מבוא עקרון ההערכה המצבית , המתמקד בתפקודיו של הילד ובתנאים שבהם הוא פועל , מציב את שיטת ההוראה כמרכיב מרכזי בתהליך הטיפולי . פרופיל התפקודים , המתקבל מתהליך ההערכה המקיף , מהווה בסיס לבחירת שיטת ההוראה המתאימה לילד , שיטה המבוססת על תחומי החוזק שלו , תוך עקיפה מירבית של חולשותיו . יישומה של שיטה כזו מאפשר התקדמות בתחום הבעייתי , התקדמות התורמת למוטיווציה ולהשקעה נוספת של מאמצים . איתורם של תפקודים חלשים מאפשר התערבות מקבילה במישור התפקודי , התערבות שנועדה לחזק נקורות תורפה העלולות להפריע לילד ולהגבילו בתחומי חיים נוספים . הגישה שהיתה נהוגה בעבר , שבה בוצעה ההתערבות במישור התפקודי בלבר , כגון בשיטות האימון התפיסתי או המוטורי , לוקה בכך , שהתפקוד שנמצא חלש עלול לא להיות רלוונטי לבעיה עצמה . כך קרה במקרים רבים שטופלו בתחום התפיסתי לשם שיפור הקריאה . מאירך גיסא , יישום הטיפול התפקודי כחלק מגישה טיפולית כוללת עוקף מכשלה זו במירה רבה ומעניק למישור זה של התערבות את המשקל המתאים לו , לפי חומרתו והשפעותיו על תפקודו הכולל של הילד . שיקול נוסף להצדקת ההתערבות הכוללת קשור בקשי...  אל הספר
רמות