דרכי הטיפול בליקויי למידה

דרכי הטיפול בליקויי למידה דרכי הטיפול בקשיי למידה עברו גלגולים שונים במשך חמישים השנים האחרונות , שינויים המושפעים מן ההתפתחות שחלה בתחומי העיון והמחקר והמשפיעים על התפתחות זו . אחד הגורמים שתרם לעיצוב הגישות הטיפוליות השונות היה הקונסנזוס החברתי בדבר החשיבות שבהשארת הילדים לקויי הלמירה במערכת החינוכית . מגמה זו הוליכה לפיתוח שיטות ההערכה , במגמה להבין את גורמי הקושי , ולגיבוש שיטות טיפול שנועדו לתקן את קשיי הלמידה . מעבר להצלחתן היחסית של השיטות השונות בתיקון קשיי הלמידה , היו למגמה זו של השארת הילדים לקויי הלמירה במערכת החינוך הרגילה גם השלכות שליליות , בכך שיצרו מדיניות של כפייה והכריחו את הילדים לקויי הלמידה להקדיש זמן ומאמץ רב ללמידה המבוססת דווקא על כישוריהם החלשים . בידודם של הילדים מגרייה , הבניית התנאים שבהם הם לומדים ושימת דגש בתרגול מוטורי אפיינו את דרכי הטיפול בשנותיו הראשונות . האימון התפיסתי המוטורי , הליכת שיווי משקל , זחילה והליכה על ארבע , תרגילי עיניים לשיפור המיקוד וקידום לשוני בהשפעת הגישה הפסיכולינגוויסטית באו לאחר מכן . במקביל לגישות אלה , פעלה גישה טיפולית תרופתי...  אל הספר
רמות