סיכום

סיכום בחלק זה הוצג דגם רב ממרי לאבחון ולהערכה של בעיות למידה . תוארו כלי האבחון הפסיכולוגי , החינוכי והנוירולוגי לאבחון תחומי התפקוד העיקריים . תוארו התחום הקוגניטיבי והלשוני והתחום התפיסתי , החזותי והמוטורי . כן תוארו מבחני קריאה והוצג מבנה מפורט של מבחן כרגם אפשרי לבדיקת ההיבטים השונים של הקריאה . מערכת אבחונית זו נוערה לריכוז המידע הדרוש להכנת תוכנית טיפולית כוללת , שבה מודגשת החשיבות של הבנת קשרי הגומלין בין אפיוני הפרט , תפקודיו וכישוריו לבין המשתנים המצביים . עקרון ההערכה המצבית מהווה חוליית גישור בין המישור האבחוני לבין המישור הטיפולי . מישור זה יתמקד בשלושה כיוונים : ההיבט הפסיכולוגי , העוסק בעיצוב סביבתו החיצונית של הילד . גישה זו נעזרת בשיטות התנהגותיות ובשיטות מערכתיות שונות , שיטות השואפות לעורר תהליכי שינוי באמצעות עיצוב סביבתי . גם ההיבט החינוכי הדידקטי מבוסס על העיקרון של עיצוב הסביבה , זאת באמצעות התאמת מבנה הגירוי לאפיוניו המיוחדים של הילד . הכוונה לשיטות ההוראה המתקנת שיוצגו בהמשך . ההיבט השלישי , הרפואי , מטפל בבעיות למידה באמצעות גרימת שינויים ישירים בילד עצמו בעזרת...  אל הספר
רמות