ליקויי למידה - ניבוי, איתור מוקדם ומניעה

ליקויי למידה - ניבוי , איתור מוקדם ומניעה האפשרות לאתר בגיל מוקדם את הילדים שרבה הסכנה שיסבלו מליקויי למידה בבית הספר מבוססת על היכולת לנבא תופעה זו בגיל טרום בית הספר . נעשו מחקרים שונים לשם זיהוי המשתנים המאפשרים ניכויים אלה . באחרונה נערך מחקר אורכי , שבו נבדקו ילדים בגיל 4 שנים במגוון של כלים . המעקב נמשך ער לכיתה ח ( בדיאן , . ( 1988 ממצאי המחקר . 1 הגורם שניבא בצורה הטובה ביותר את ליקויי הקריאה בכיתה ח היה תת מבחן יריעות של מבחן האינטליגנציה בגיל הגן : ( WPPSI ) גורם לשוני , ולא גורם חזותי מוטורי , כפי ששיערו בעבר . ממצא זה מתאים לתוצאותיו של מחקר קודם , שלפיו , מתוך ארבעת הגורמים של בנטץ , התקשו ילדים לקויי למירה במידה הרבה ביותר בתת המבחנים המרכיבים את גורם הידע הנרכש ( קאופמן , . ( 1979 ניתן להסיק . כי "הידע הנרכש' הינו מאפיין מתמשך של ילדים לקויי למידה . . 2 מכיתה ג ואילך היתה יציבות ברמת הקריאה , ורוב הילדים שהתקשו בכיתה זו המשיכו לסבול מקשיים עד לכיתה ח , ללא קשר לקבלת טיפול או לסוג הטיפול שקיבלו . . 3 המאפיינים של קבוצת המתקשים לעומת הקוראים התקינים היו : א . היסטוריה של ס...  אל הספר
רמות