תהליך האבחון של הפרעות קשב

תהליך האבחון של הפרעות קשב בגלל מגוון התופעות והגורמים להפרעת הקשב , דוייב האבחון להקיף את מכלול תחומי התפקוד ומערכות החיים של הילד . הערכה שתהא מבוססת על אבחון התנהגותי בלבד תיתן תמונה חלקית ותקשה על הכנת תוכנית התערבות יעילה ( מרגלית , . ( 1984 ההערכה תתבסס על אבחון תפקודו של הילד במערכת הלימודית ועל התנהגותו וקשייו בקרב משפחתו . כן יאובחן תפקודו הנוירולוגי והפסיכולוגי , שיכלול את התחום הקוגניטיבי , התפיסתי המוטורי והרגשי החברתי של הילד . את התיאור ההתנהגותי שיתקבל מן הגננת או מן המורה ניתן להשלים בעזרת סולמות הערכה שונים . יתרונם של סולמות אלה הוא , שהם מאפשרים איתור שינויים בעקבות פעולת ההתערבות . ניתן להכין סולמות הערכה בהתאם לנתוניו המיוחדים של הילד או להשתמש בסולמות מוכנים כסולם קונרס ( ראה הפרק העוסק במבחנים . ( למידע זה ניתן להוסיף תצפיות ונתונים על אודות הישגיו הלימודיים של הילד , במטרה לאתר קשרי גומלין ביניהם לבין ההתנהגות ההיפראקטיבית . מידע על אודות המערכת המשפחתית יתקבל מן ההורים : התנהגותו של הילד במצבים שונים , תגובותיו לחיזוקים ולעונשים , יחסיו עם אחיו ואחיותיו . נתוני...  אל הספר
רמות