הפרעת קשב (Attention Deficit Disorder)

הפרעת קשב ( Attention Deficit Disorder ) לסינדרום זה כמה אפיונים : רמת קשב שאינה תואמת את הגיל וריבוי של תגובות אימפולסיביות . שמות שונים ניתנו להפרעה זו בעבי : תגובה היפרקינטית , היפראקטיביות , דיספונקציה מוחית מזערית . מחברי המדריך הציעו את המונח "הפרעת חוסר קשב , " או בקיצור , " הפרעת קשב , " מאחר ששם זה משקף , לרעתם , את האפיון הבולט ביותר בהתנהגותם של ילדים המגלים קשיים מסוג זה . שיקול נוסף בבחירת המונח קשור בעוברה , שהתגובות ההיפראקטיביות פוחתות בררך כלל בגיל ההתבגרות , בעור שבעיות הקשב נמשכות גם לאחר מכן . להפרעה זו שני טיפוסי משנה : הפרעת קשב מלווה בהיפראקטיביות והפרעת קשב ללא היפראקטיביות . מבחינה אטיולוגית מצוין במדריך , כי לא ידוע אם שתי הצורות שייכות לאותה הפרעה או שהן שתי הפרעות נפרדות .  אל הספר
רמות