מבחנים להערכת ההתנהגות והתפקוד הרגשי־החברתי

מבחנים להערכת ההתנהגות והתפקוד הרגשי החברתי בחלק האחרון של הפרק העוסק במבחנים יתוארו בקצרה כלים שונים המשמשים להערכת התנהגותו של הילד , תפיסתו החברתית ותפקודו הרגשי . כלים אלה מאפשרים קבלת מידע על אורות הסתגלותו הכוללת של הילד , והם מסייעים בהבחנה בין ליקויי למידה לבין בעיות למידה משניות ובאיתור התחומים הבעייתיים . סולמות ויינלנד להתנהגות הסתגלותית מבחן זה , שהכין ויינלנד ( ספרו , בלה וצ'יקטי , , ( 1984 נועד להערכת התפקוד החברתי של ילדים ומבוגרים . תחום הגילים המתאים הוא מן הלירה וער לגיל 19 שנים . המידע על אורות האדם מתקבל באופן עקיף , באמצעות שאלון המופנה לאנשים הקרובים אליו והמכירים אותו בצורה הטובה ביותר . ההתנהגות ההסתגלותית הנבדקת באמצעות סולמות אלה מוגדרת כיכולת של האדם לבצע פעילויות ומיומנויות הדרושות לתפקודו האישי והחברתי . במקור היה ייעודו הראשי של המבחן לשמש כלי שישלים את מבחני האינטליגנציה באבחנה המבדלת בין פיגור שכלי ראשוני לבין פיגור שכלי משני . ניתן להיעזר בו גם לצורך ההבחנה בין פיגור שכלי לבין ליקויי למידה .  אל הספר
רמות