מבחנים לבדיקת ליקויי קריאה

מבחנים לבדיקת ליקויי קריאה בחלק זה תוצג רשימת מבחנים שהוכנו בישראל לבדיקת מיומנויות הקריאה , הבנת הקריאה ואבחון ליקויים בקריאה . רוב מבחני הקריאה הם מבחני קריטריון . אין הם מתוקננים וחסרות להם נורמות לציינון . . 1 אבחונים בלתי פורםליים בקריאה . הירש ע , ' משרד החינוך והתרבות , היחידה להוראה מסייעת . מהדורה שנייה . ( 1978 ) המבחן מיוער לילדים מכיתה א ומעלה . נבדקות בו מיומנויות הקריאה באמצעות מטלות , שבהן נדרש הילד לקרוא מילים , משפטים וסיפורים . . 2 מבחן לבדיקת ליקויי קריאה . שרן ש' ו י ; ליקויי למידה ותיקונם . ספרית פועלים , ( 1969 ) ( שרן , . ( 1973 המבחן מיוער לילדים בכיתות א ר . במבחן נבדקות המיומנויות הבאות : יכולת ההעתקה , הזכירה החזותית של מילים שהוברקו לזמן קצר , ההבחנה החזותית , הזכירה החזותית , התכלול החזותי השמיעתי , ההבחנה השמיעתית , התפיסה השמיעתית של מילים , מספרים וצירופים וקישורם לתבניות חזותיות . . 3 מבחן קריאה מהיר ( מק'ם . ( ישי עי , פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך . ( 1980 ) מבחן מהיר לבדיקת מיומנות הפענוח . משך המבחן שלו ער שמונה דקות . בחירת החומר מבוססת על קריטריונים המ...  אל הספר
רמות