מבחנים לבדיקת תפקודים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים

מבחנים לבדיקת תפקודים קוגניטיביים ונוירופסיכולוגיים בסעיף זה יתוארו מבחנים חדשים יחסית , שנועדו לבדיקת יכולת אינטלקטואלית כוללת וכישורים קוגניטיביים ספציפיים הקשורים בלמידה ובהישגים לימודיים . מבחן קאופמן ( K -ABO מבחן שהכין הזוג קאופמן וקאופמן בשנת . 1983 המבחן נמצא בשלבי עיבור ותקנון בישראל , על ידי מכון הרסה לייעוץ . המבחן נוער למרור אינטליגנציה והישגים לילדים בגילים 2 . 6 שנים ועד 12 . 5 שנים . משך העברתו כ 45 רקות לילרי גן ו 75 רקות לילדי בית ספר . המבדון תוקנן על מדגם בן 2 , 000 ילדים בגילים הנ ל , 200 עד 300 ילד בכל קבוצת גיל . מהימנותו הפנימית של המבחן נעה בין 0 . 86 ל 0 . 94 ומהימנות מבחן חוזר היא . 0 . 95 תוקף מבני : ניתוח גורמים מצדיק ארגון המבחן בשלושה סולמות . תוקף בו זמני כלפי מבחני הישג ואינטליגנציה : עם הציון הטלל של מבחן וכסלר , 0 . 70 עם המערכת המילולית , 0 . 50 עם הביצועית 0 . 65 ועם סטנפורר בינה . 0 . 63 תוקף הניבוי : כלפי מבחני הישגים שהועברו לאחר 6 עד 12 חודשים ועבור צירוף של עיבוד נתונים סדרתי וסימולטני . 0 . 56 - עבור מבחן ההישגים . 0 . 80 -  אל הספר
רמות