מבחני אינטליגנציה

מבחני אינטליגנציה מבחן המבחן הוכן ותוקנן על ידי עמיה ^ ליבליך ^ ^ נילי בן שחר שגב וענת ניניו מהמכון לפסיכולוגיה התפתחותית , האוניברסיטה העברית בירושלים והשירות הפסיכולוגי הייעוצי , משרד החינוך והתרבות . המהדורה המתוקנת הוצאה לאור בשנת . 1976 זה המבחן הבסיסי והמרכזי בכל תהליך של הערכה פסיכולוגית ופסיכולוגית חינוכית של ילדים , והוא מהווה בסיס להערכה ולפירוש של שאר המבחנים . המבחן תורגם ועובד ממבחן וכסלר האמריקני ותוקנן על מדגם מייצג בן 1 , 097 ילדים . מהימנותו הפנימית של המבחן גבוהה ( למערכת המילולית , 0 . 95 לביצועית 0 . 92 ולכוללת , ( 0 . 96 וכך גם המהימנות למבחן חוזר 0 . 90 ) ומעלה . ( משך ההעברה של המבחן המלא - כשעה . המבחן מיועד להערכת היכולת האינטלקטואלית של ילדים בגילים 6 עד 16 שנים . הוא מורכב משתי מערכות , מילולית וביצועית . המערכת המילולית נותנת אפשרות להעריך את הרמה המילולית הכוללת של הילד , אך היא מהווה גם מדד לכושר הלמידה שלו וליכולתו לקלוט מידע מסביבתו . המערכת המילולית מאפשרת גם להעריך את רמת הגרייה התרבותית החברתית שבה התפתח הילד . מערכת זו מורכבת משישה תת מבחנים : . 1 מב...  אל הספר
רמות