מבחנים פסיכולוגיים וחינוכיים

מבחנים פסיכולוגיים וחינוכיים פרק זה נוער להציג את המבחנים המשמשים להערכה פסיכולוגית וחינוכית של ילדים לקויי למידה . יתוארו בו מבחנים המרכיבים את סוללת האבחון הסטנדרטית , המקובלת בתהליך ההערכה של ילדים בכלל וילדים עם בעיות למידה בפרט . סוללה זו כוללת מבחנים לבדיקת יכולת אינטלקטואלית כוללת ותחומי התפקוד המילולי והביצועי . כן יוצגו מבחנים ספציפיים לבדיקת כישורים בתחומי תפקוד שונים . לגבי כל מבחן יפורטו הנתונים הבאים : שם המבחן , טווח הגילים שלו מיועד המבחן והזמן הנדרש לעריכתו . יתוארו המבחן והסולמות או תת המבחנים המרכיבים אותו , ולגבי חלק מן המבחנים יובאו גם נתונים על אורות תקפותם ומהימנותם . המקורות למבחנים השונים יופיעו בנספח . המבחנים מחולקים לתחומי ההערכה הבאים : . 1 מבחני אינטליגנציה מבחן וכסלר לילדים , מבחן וכסלר לגיל הרך , מבחן סטנפורר בינה , מבחן הממריצות של רבן ומבחן הציור של גודנף הריס . . 2 מבחנים לבדיקת תפקודים קוגניטיביים מבחן קאופמן , סולמות מקרטי והסוללה הנוירופסיכולוגית של לוריא נברסקה . . 3 מבחנים לבדיקת תפקודים תפיסתיים מוטוריים מבחן בנדר לבדיקת כישורי התפיסה החזותית , מ...  אל הספר
רמות