מבנה המבחן

מבנה המבחן המבחן המוצג בזה נוער להדגים מבנה כולל של מבחן קריאה , המאפשר הערכת הקריאה מן ההיבטים הבאים : א . מידת שליטתו של הילד באבני היסור של הקריאה ב . שליטתו בתהליכי המשנה של הקריאה ג . טיב הקריאה המשמעותית שלו . א . בדיקת השליטה באבני היסוד של הקריאה . 1 בשלב זה של המבחן תיברק הכרת האותיות , כולל האותיות הסופיות , בשתי צורות הכתב . האותיות מוצגות לפני הילר ועליו לבטא את צליליהן . כך נקבעת שליטתו של הילד בקשרי צליל אות . . 2 הכרת התנועות תיברק על ידי הצגת אות קבועה , החוזרת ומופיעה בצירוף עם כל אחת מן התנועות . על הילד לבטא צירוף זה . כך נבדקת השליטה בקשרי צליל תנועה . כל קושי בשלב זה של השליטה באבני היסוד של הקריאה יתבטא בקריאה בלתי מרויקת ובדרך כלל גם חסרת שטף . . 3 הצגת צירופים של אותיות ותנועות תבדוק את יכולת הילר לפענח הברות שונות . . 4 מלות טפל , החל במילים בעלות הברה אחת ועד למילים בעלות ארבע או חמש הברות . שלב זה מאפשר הערכה 'טהורה" של כישורי הפענוח . ההשוואה בין איכות הקריאה של מלות טפל לבין הקריאה של מילים ממשיות בעלות מספר הברות שווה מאפשרת להעריך את המידה שבה  אל הספר
רמות