אבחון הקריאה

אבחון הקריאה תהליך אבחון הקריאה מורכב משלושה חלקים : בחלק הראשון נבדקת הקריאה הטכנית של התלמיד . זו יכולתו לפענח את הסמלים הגרפיים של הכתב ולתרגמם לדפוסים קוליים , לאותיות , לעיצורים , לתנועות , לצירופי עיצורים ותנועות , להברות , למילים ולמשפטים . זה שלב הפענוח או השלב "הטכני" של הקריאה . בחלק השני של האבחון ייבדקו התפקודים הקשורים ישירות בביצוע הקריאה , אלה הם תהליכי המשנה של הקריאה . בחלק השלישי תיבדק הבנת הטקסט , או הקריאה המשמעותית . בכל אחר משלושת חלקי המבחן ייבדקו שני היבטים של הקריאה : רמת הקריאה ביחס לגילו או לדרגת כיתתו של הנבדק וניתוח הרפוס של קשיי הקריאה האופייני לו . ההבחנה בין הצר "הטכני של הקריאה לבין הבנת הנקרא אינה מבטאת את השפעות הגומלין שבין שני היבטים אלה של הקריאה , אך היא הכרחית לצורכי הטיפול . הערכת ההקבלה הגילית יכולה להיעשות בדרכים שונות : באמצעות מבחני קריאה מתוקננים , המורכבים מקטעי קריאה ברמות קושי המתאימות לדרגות כיתה שונות . קריטריונים להערכת איכות הקריאה מאספקטים של שטף ורצף הקריאה , מידת הדיוק בקריאה וטיב ההדגשות מאפשרים הערכה של איכות הקריאה ברמות קושי ...  אל הספר
רמות