הקריאה המצרפת

הקריאה המצרפת קריאה זו מאופיינת בסדרתיות , בשיטתיות , בסינתטיות ובמיקוד הקשב בפעולות הנעשות ברצף זמן והנעזרות בתהליכים סמנטיים אסוציאטיביים . זה שלב מעבר ברכישת מיומנות הקריאה , שלב שבו הקריאה איטית עדיין , מאחר שהיא מתבצעת באמצעות פענוח סררתי שיטתי , שבו מורכבת תבנית חזותית של המלה , מתורגמת מדימוי חזותי לתבנית קולית , המקושרת למושג באמצעות תהליך לשוני אסוציאטיבי . הקריאה המצרפת מחייבת מיקוד הקשב בפעולות הנעשות בזו אחר זו , ובכך מוגבלת מהירותה ומצומצם היקף הנתונים המעובדים באמצעותה . הקריאה האוטומטית המשמעותית קריאה זו מאופיינת בסימולטניות גבוהה , בסמנטיות אסוציאטיבית , בתבניתיות , בחיסכון מבחינת הקשב ובמהירות .  אל הספר
רמות