קריאת הפענוח

קריאת הפענוח שלב זה מהווה מרכיב הכרחי ברכישת הקריאה ובקריאה עצמה , אך אין הוא מייצג את מלוא מובנה של הקריאה , שכן , נעדר ממנו גורם המשמעות , שהוא עיקרה של הקריאה . אפיוניו של שלב זה הם הסדרתיות , השיטתיות ומיקוד הקשב ברצף של פעולות . ההתמקדות במרכיב הראשון של תבנית המלה , צירוף כלשהו של עיצורים ותנועות , יצירת דימוי של מרכיב זה תוך תרגומו ממישור חזותי למישור קולי , מעבר לצירוף הבא , בניית הפונימה , וכן הלאה , ער לפענוח המלה כולה ויצירת תבניתה הקולית . זה רצף של פעולות , שבצורתו ה"טהורה" אין מתערבים בו כל תהליכים סמנטיים אסוציאטיביים . בצורתו זו , אין התהליך יכול לפעול בעת קריאת מילים ממשיות , מצב שבו קשה לנטרל באופן מוחלט את ההשפעות הסמנטיות האסוציאטיביות . דרושים שני תנאים לקיומה של קריאת הפענוח : הכרת אבני היסור של הקריאה , שהם חוקי הקישור הגרפימי הפונימי , וכן היעדר כל אוצר מילים ברשות הקורא בשפה שבה כתוב הטקסט . אף יריעה חלקית ביותר של השפה מאפשרת את פעולתם של תהליכים אסוציאטיביים סמנטיים , המלווים את הפענוח . תהליכים אלה משקלם הולך וגדל ככל שעולה רמת השליטה בשפה וככל שגבוהים כישו...  אל הספר
רמות