הערכת הקריאה

הערכת הקריאה הקריאה הינה המיומנות הבסיסית העיקרית הנלמדת בשנות הלימוד הראשונות של הילד בבית הספר . לרכישתה מוקדש הזמן הרב ביותר , והצלחה או כישלון בתחום זה קובעים במידה לא מעטה את עתידו הלימודי של הילד . מכלל הקשיים הלימודיים , תופסים קשיי הקריאה את המקום הראשון מבחינת שכיחותם , מבחינת החשיבות המיוחסת להם ומבחינת המאמצים הטיפוליים המושקעים בהם . הגישה לאבחון ולטיפול בבעיות קריאה המוצגת בספר זה מבטאת השקפה טיפולית הניתנת ליישום בתחומי קושי נוספים כגון בעיות כתיבה וחשבון . מורכבותו של תהליך הקריאה ורב גוניות הגורמים העלולים להוליך לבעיות קריאה באים לביטוי בעבודה זו בגישה הרב ממרית לאבחון ולטיפול . למרות הביסוס המחקרי המוצג בעבורה זו כרקע לשיטת ההערכה והטיפול הרב ממדי , ולמרות המשתנים הרבים המתקשרים בשיטה זו עם תהליך הקריאה ועם קשיי קריאה , יש להכיר בעובדה , כי עדיין רב הבלתי ירוע בתחום מורכב זה . גם היקף מירבי של גורמים ובדיקה מדוקדקת של המשתנים הקשורים לבעיית הקריאה אינם מצליחים תמיר להבהיר את המשקל היחסי של הגורמים השונים בהשפעתם על תהליך הקריאה , ומשאירים מקום לניסיון האישי של המומחה ...  אל הספר
רמות