י. הערכה משפחתית

י . הערכה משפחתית תחומי ההערכה : ראיון משפחתי . דו"ח סוציאלי . א . הרכבהמשפחה מרגלית , ( 55-52 ) 1984 ב . דינמיקה משפחתית וזוגית ג . רצפים אופייניים במשפחה ר . גבולות במשפחה ה . ערכים ונושאים מרכזיים במשפחה ו . רווחים משניים הקשורים בבעיה ז . דפוסי תגמול וחיזוק ח . דפוסי הענשה ט . הקשרים שבין הילד עם בני המשפחה י . קשרים פונקציונליים בין ההתנהגות הבעייתית לבין גורמים מערכתיים והערכת משקלם לגבי הבעיה המוצגת .  אל הספר
רמות