ט. הערכה מערכתית־לימודית

ט . הערכה מערכתית לימודית תחומי ההערכה : ריווח גננות / מורה . תצפית . ראיון א . מבנה המערכת הלימודית ב . אפיוני גננת / מורה ג . האווירה בגן / בכיתה ר . מסגרות עזר לימודיות ה . מסגרות תמיכה פוטנציאליות ו . יחסיו החברתיים של הילד בכיתה / בגן ז . קשרי ילר גננת / מורה .  אל הספר
רמות