ח. התחום הרגשי־החברתי

ח . התחום הרגשי החברתי . 1 התפתחות רגשית כללית ראיון . דיווח מורה / גננת / הורים . תצפית באינטראקציה משפחתית / חברתית . מבחני אישיות / ציור . . 2 גורמים רגשיים מרכזיים : א . עצמאות תלות כנ"ל . מבחן רוברטס . ב . כוחות האני כנ"ל . מבחן רוברטס . ג . חרדה כנ"ל . מבחן רוברטס . ד . תוקפנות כנ"ל . מבחן רוברטס . ה . ביטחון עצמי , חוסר ביטחון עצמי כנ'ל . מבחן רוברטס שאלוני . ו . דימוי עצמי , הערכה ע צמית דימוי עצמי . ז . מקובלות - דחייה חברתית דיווח גננת / מורה / הורים . שאלון סוציומטרי . ראיון . תצפית . ח . גורמי מקובלות - דחייה כנ'ל . ט . טיב הקשרים החברתיים כנ"ל .  אל הספר
רמות