ה. התחום השמיעתי־הלשוני

ה . התחום השמיעתי הלשוני שפה ודיבור מייצגים שני צדדים של התקשורת . השפה , כמערכת סמלים , מובנת במונחי המרכיבים הרצפטיביים והאקספרסיביים ( סטלר , . ( 1988 המונח "שפה אקספרסיבית" מתייחס למידע הסמנטי הנקלט ומובן באמצעות הערוץ השמיעתי . מונח זה מתייחס למרכיבי המורפולוגיה , התחביר והסמנטיקה של הדיבור . המונח "דיבור" - מתייחס למערכת המוטורית , שבאמצעותה מופקת השפה האקספרסיבית . מערכת הדיבור מחולקת לארבעה מרכיבים : א . הצד הפוני , המאופיין במשך , בעוצמה , בגובה ובאיכות של צליל הדיבור . ב . המרכיב ההדהורי האפי - מתייחס לוויברציות במערות האף , העשויות להיות מוגזמות , ואז נשמע קול מאנפף . ג . מרכיב הארטיקולציה של הדיבור - מתייחס להפקת העיצורים ותנועות הדיבור בצירופי שפה שונים . ד . המרכיב הרביעי מתייחס לאלמנטים של ניגון ומקצב בשטף הדיבור . הערכת הדיבור והשפה מהווה חלק מרכזי בתהליך ההערכה של ליקויי למידה . הערכה זו מתבצעת בדרכים שונות : ריאיון הגורם המפנה על אורות איכות הדיבור של הילד , ריאיון הילד עצמו , לקיחת מדגמי שפה , העברת מבחני שפה מתוקננים ועריכת תצפיות במצבים שבהם מתקשר הילד עם אחרים . ה...  אל הספר
רמות