ב. התחום הקוגניטיבי

ב . התחום הקוגניטיבי במסגרת ההערכה הקוגניטיבית , ניתן להפיק ממבחני האינטליגנציה נתונים משמעותיים על סמך ניתוח פרופיל תת המבחנים המרכיבים את המבחן . לגבי ליקויי למידה יש להזכיר כמה אפשרויות ניתוח : א . ניתוח גורמים שנערך על ידי קאופמן ( קאופמן , ( 1979 מעלה שלושה גורמים המופקים מן המבחן , והם גורם ההבנה המילולית , גורם הארגון התפיסתי וגורם הקשור בחופש ממוסחות . . 1 גורם ההבנה המילולית קשור בתת המבחנים יריעות , הבנה , אוצר מילים וצד שווה . הנמכה באשכול מבחנים זה מעירה על חולשתו של גורם ההבנה המילולית . . 2 גורם הארגון התפיסתי קשור בתת המבחנים הביצועיים , פרט לקידוד . . 3 גורם החופש ממוסחות קשור בתת המבחנים חשבון , זכירת ספרות וקירור . שלושה גורמים אלה - המילולי , התפיסתי וגורם הקשב - שנמצאו בניתוח גורמים , מקבילים , כפי שניתן לראות , לשלוש הקבוצות העיקריות המרכיבות את אוכלוסיית הילדים לקויי הלמידה : הקבוצה הגדולה , המאופיינת בחולשת התפקודים המילוליים ובפרט התפקודים הקשורים בעיבוד הפונולוגי של השפה . הקבוצה השנייה , הקטנה יותר , מאופיינת בחולשות או בליקויים בתחום התפיסתי החזותי המוטורי . ...  אל הספר
רמות