א. התחום הפיסי־ההתנהגותי־המוטורי

ח . הערכת המערכת הלימודית ט . הערכת המערכת המשפחתית י . הערכת הבעיה המוצגת ( הקריאה , הכתיבה או החשבון , ( כולל תהליכי המשנה המרכיבים את התחום הבעייתי . בחלק זה יפורטו תחומי התפקוד השונים ובמקביל לכל תפקוד יפורטו דרכי האבחון המתאימות לו ויצויינו מקורות שבהם מתוארים כלים או שיטות לבדיקת התפקוד . בהמשך יתוארו דרכי האבחון הנוירולוגי , לאחר מכן תוצג מערכת לאבחון הקריאה ויתוארו שיטות ההערכה הספציפיות לגבי הפרעות קשב וריכוז . פרק נפרד יוקדש לתיאור המבחנים המיועדים לבדיקת תחומי התפקוד השונים . א . התחום הפיסי ההתנהגותי המוטורי . 1 התפתחות פיסית כללית תצפית . חוות רעת רפואית . . 2 שליטה מוטורית גסה ספקטור . . ( 1979 ) 50-48 סימפסון . . ( 1979 ) 14 שרן , . ( 1969 ) 90-79 כהן רז , תשכ"ה . מבחן וולט . חוות רעת רפואית . תצפית . בדיקת ריפוי בעיסוק . . 3 שליטה מוטורית עדינה בנדר . בירי . ציורים . מסלע . פרוסטיג . שרן , . 1969 וולט . סימפסון , . ( 1979 ) 99 דוגמות כתב . בנטון . בריקה נוירולוגית ובדיקת ריפוי בעיסוק . . 4 מהירות מוטורית דיווח מורה / הורים . העתקת קטע .  אל הספר
רמות