הערכת התפקודים הבסיסיים

הערכת התפקודים הבסיסיים הערכת התפקודים הבסיסיים מתבצעת במסגרת ההערכה הנוירופסיכולוגית . בעור הבדיקה הנוירולוגית מתמקדת , כפי שנראה בהמשך , בתפקודים הנמוכים יותר של מערכת העצבים ובעיקר במערכת המוטורית ובהחזרים ( רפלקסים , ( מתמקדת הבריקה הנוירופסיכולוגית בתהליכים הקוגניטיביים , כגון שפה , זכירה וחשיבה . הערכה נוירופסיכולוגית שאינה מאפשרת אבחנה מוגדרת עשויה לעזור בקביעת האבחנה של דיספונקציה מוחית , זאת בשילוב עם תוצאות הבריקה הנוירולוגית . הערכה זו חשובה להגדרת טבעם וחומרתם של ליקויים בתפקודים הגבוהים יותר - הקוגניטיביים , והנמוכים - המוטוריים והתפיסתיים . בפרק זה נעסוק באבחון תפקודים אלה , המהווים מרכיב מרכזי בתהליך ההערכה של הילד לקוי הלמירה . אבחון זה מתייחס לשתי הנקודות הקיצוניות ברצף התפקודי של כל תחום : נקודת התורפה , הנקודה החלשה ביותר של הילד בתחום התפקוד הנמדד , ונקודת העוצמה , שבה תפקודו הוא הגבוה ביותר . בעת אבחון הגבולות התפקוריים בכל תחום ייבדקו גם תנאי המצב המיוחדים לכל אחת מן הנקודות שעל הרצף התפקודי , וזאת במטרה כפולה : לשם קביעת המירה שבה מושפע הביצוע מגורמים מצביים בכל ...  אל הספר
רמות