טיפוסים של ילדים לקויי־למידה

טיפוסים של ילדים לקויי למידה בתחום המיון והסיווג של ליקויי למידה נסקרו נסיונות מיון שונים . בעת הרכבת הקבוצות לצורכי מחקר יש יתרון להגדרות ספציפיות ולחלוקת האוכלוסייה של לקויי הלמירה לקבוצות בעלות מכנה משותף . מבחינה מעשית הוצעה הגדרה רחבה , ובגלל רב גוניות האוכלוסייה , לא יוצג כאן מיון לקבוצות . שיטת ההערכה הרב ממרית המוצעת כאן מאפשרת איתור נקודות העוצמה והתורפה של כל ילד בכל אחר מן המישורים התפקוריים הנבדקים . יחד עם זה , על בסיס הידע המחקרי המצטבר , ניתן להגדיר בצורה די כללית כמה טיפוסים של ילדים לקויי למירה המייצגים אחוז ניכר מאוכלוסייה זו . טיפוסים אלה מייצגים הכללות , ומעצם טיבם אין הם מתאימים בצורה מדויקת למקרה הבודד . מוצע להתייחס לכל אחד מן התיאורים כאל תמונת רקע , שלאורה ניתן לבצע את תהליך ההערכה ואשר בהשוואה אליה יובלטו האפיונים הייחודיים של כל ילד . ניתן לתת תיאור זה ביחס לבעיות למידה שונות . בגלל הדגש המושם בעבודה זו בבעיות קריאה , התופסות מקום מרכזי בבעיות הלמידה , יוצגו להלן שלושה טיפוסים של ליקויי קריאה ראשוניים , ששניים מהם כוללים טיפוסי משנה של בעיות קריאה שאינן ראשונ...  אל הספר
רמות