עקרון ההערכה המצבית

ספונטניות ויוזמה ; מצב רוח כללי , טיב הקשר שהוא יוצר עם הבוחן והערכה כוללת של החברתיות ; רמת החררה הכללית ורמתה הספציפית במבחנים השונים,- רמת הפעילות שלו , כולל התייחסות לתופעות של חוסר שקט מוטורי ; יכולתו לעבור מפעילות לפעילות ; גישתו לפתרון בעיות ; יכולתו לרסן את תגובותיו ; הריכוז שלו ומידת היותו מושפע מגירויים מסיחים ; שליטתו המוטורית , העדינה והגסה . עקרון ההערכה המצבית מהותו של עקרון ההערכה המצבית היא הבנת האינטראקציה בין התנהגות הילד ותפקודו הלימודי לבין הסיטואציה שבה הוא פועל ואיתור הקשרים שבין נקודות החולשה והעוצמה ברמת התפקודים הבסיסיים לבין התפקוד הבעייתי של הילד ברמת המיומנות . אבחון מקיף של התפקודים הבסיסיים ( ראה להלן , ( שהתוצר הסופי שלו הוא פרופיל תפקודים , יהווה את הבסיס לבדיקת המיומנות הלקויה , זאת בהתאם לעקרון ההערכה המצבית . שיטת ההערכה המצבית שונה משיטות האבחון המקובלות , שבהן מוצג לפני הנבדק מערך של גירויים קבועים ואשר בהם מהוות תגובותיו של הנבדק על גירויים אלה והסטיות הייחודיות שלו מדפוס תגובות מצופה את הבסיס להסקת המסקנות על אודותיו . כך , במבחנים מתוקננים , במבח...  אל הספר
רמות