התצפית

התצפית תצפית בהתנהגות הילד במצבי חיים טבעיים מהווה מרכיב חשוב בהערכה הפסיכולוגית החינוכית . לתצפית התנהגותית כמה תפקידים : היא מספקת תמונה על אורות התנהגותו הספונטנית של הילד במצבים שונים ; מאפשרת לקבל מידע על אורות התנהגותו החברתית של הילד וסגנון הלמידה שלו,- מספקת נתונים שיטתיים בדבר התנהגות הילד ותגובות האחרים כלפיו , נתונים הניתנים ליישום בעת הכנת תוכניות התערבות ; מאפשרת אימות עם מידע שהתקבל ממקורות אחרים ועריכת השוואות בין התנהגויות הילר במצבים שונים . ההנחה שמאחורי רישום התגובות של הילד בעת עריכת התצפית היא , שתגובות אלה מהוות מדגם מייצג של התנהגותו באותו מצב . כרי להצדיק הנחה זו , חייבים סידורי התצפית , פרקי הזמן המוקדשים לתצפית , הגדרת ההתנהגויות הנצפות ודרכי הרישום שלהן להיעשות בצורה אמינה ושיטתית . לגבי ילדים לקויי למירה , מאפשרת התצפית להכיר צדדים בהתנהגות הילד שאינם ניתנים להערכה באמצעות כלים אחרים . התצפית מתאימה להערכת התנהגויות המופיעות בשכיחות גבוהה יחסית ופחות להערכת תפקודי הלמידה של התלמיד . כחלק מתהליך ההערכה של ילדים לקויי למירה , משלימה התצפית את הנתונים המתקבלים...  אל הספר
רמות