הראיון

הראיון הראיון , היכול להתבצע בדרגות שונות של מובנות , מאפשר קבלת מידע מן האדם ועל אודותיו . יש להבחין בין ראיון ההערכה הקליני לבין הראיון הטיפולי . הראשון נועד להפקת מידע על אורות המרואיין או על אורות ארם אחר הסוכר למרואיין , במטרה לאפשר קבלת החלטה נכונה . מטרתו של הראיון הטיפולי היא להוליך להקלה במצבו של המרואיין , לעזור לו לפתור בעיה מסוימת או לחולל שינוי בהתנהגותו . מטרתו של הראיון אינה רק הפקת מידע 'אובייקטיבי , אלא גם עריכת היכרות , המאפשרת ללמוד את העוברות מנקורת ראותו של המרואיין ( לסט , תשמ ז . ( למרות מהימנותו הנמוכה , מהווה ראיון ההערכה אמצעי חשוב לקבלת מידע בתהליך ההערכה של ילדים לקויי למידה . להכרת המערכת שבה פועל הילד ולהבנת מכלול הכוחות הפועלים עליו , משמש הראיון עם הורי הילד ועם מוריו כלי מרכזי . א . הראיון עם הורי הילד הראיון עם ההורים מהווה חלק חשוב של גישת ההערכה הרב ממרית של ילדים . זה מקור מידע עיקרי על אורות הילד ומשפחתו , והוא נותן הזדמנות ליצור קשר עם ההורים וללמוד על בעיות הילד , על התייחסות ההורים וגישתם לילד ולבעיותיו , על הרקע ההתפתחותי , הרפואי , החינוכי וה...  אל הספר
רמות