מבחנים נורמטיביים

מבחנים נורמטיביים מבחנים נורמטיביים פותחו להערכת תחומים שונים : אינטליגנציה , כישורים קוגניטיביים ספציפיים , תפקודים חזותיים שמיעתיים מוטוריים , מיומנויות בסיסיות כקריאה וחשבון וכיוצא באלה . המבחן נערך בתנאים סטנדרטיים ונוער להעריך אספקטים שונים בתפקוד האדם . מבחנים אלה מאפשרים את ההשוואה בין בני אדם שונים באותו מימד או את מרירת השינויים החלים בתפקודו של אותו אדם בתקופות שונות ובמצבים שונים . בעת השימוש הקליני והחינוכי במבחנים , מן הראוי להביא בחשבון כמה עקרונות ( סטלר , : ( 1988 . 1 מבחנים נותנים מדגם של התנהגות . . 2 מבחנים אינם מבטאים באופן ישיר תכונות או כישורים , אלא מאפשרים היסקים על אורות תכונותיו וכישוריו של הנבדק . . 3 נדרשת מן המבחנים מידה נאותה של תקפות ומהימנות , מידה שיש להביאה בחשבון בעת הסקת המסקנות המתקבלות מנתוני המבחנים השונים . . 4 הביצוע בעת המבחן עלול להיות מושפע ממצבים זמניים של עייפות , חרדה , מצב גופני בלתי תקין , תרופות , מוטיווציה נמוכה או חוסר שיתוף פעולה מצד הנבחן . ילדים לקויי למידה , הסובלים לעיתים קרובות מבעיות קשב , עלולים להיות פגיעים באופן מיוחד מגורמ...  אל הספר
רמות