סיכום והשלכות

סיכום והשלכות " הפרדיגמה הנוירולוגית היא המקובלת עדיין ביותר לגבי הרקע לאותן חולשות תפקודיות המתבטאות בליקויי למידה . השערה זו מקבלת תמיכה מחקרית הולכת וגרלה . אפשרות אחרת , שאף היא ממקדת את מקור הבעיה בילד עצמו והמתייחסת לכלל החולשות הקוגניטיביות שזוהו אצל ילדים לקויי למירה , מתבססת על הסברים גנטיים קונסטיטוציונליים , שיצרו הבדלים אינדיווידואליים בכישוריהם של הילדים . אפשרות נוספת , שלא נבדקה די הצורך אך המקובלת על חוקרים רבים , מתייחסת לתנאי הוראה בלתי הולמים ( כלפי , , 1983 קולס , . ( 1987 בבדיקת השפעות סביבתיות נמצאה שכיחות כפולה של ליקויי למידה בסביבה נמוכה מבחינה סוציואקונומית , בהשוואה לסביבה 'טובה" יותר . משתנים כגון גודל המשפחה ותחלופת מורים אותרו כמאפיינים גורמי סביבה המשפיעים על הלמידה . טורגסן מאמין , כי חוויית הכישלון הלימודי מהווה גורם משותף לכל הילדים לקויי הלמידה . הוא טוען , שחלק מליקויי הקריאה נובעים ממוטיווציה נמוכה , הנובעת מחוויות כישלון אלה ( טורגסן וליכט , . ( 1983 " חוסר אונים נלמד מאפיין אף הוא , כנראה , ילדים לקויי למידר . ( ריר והרסקו , . ( 1981 לסיכום המח...  אל הספר
רמות