הפרעות קשב והתנהגות היפראקטיבית - סקירת מחקרים

הפרעות קשב והתנהגות היפראקטיבית - סקירת מחקרים הקשב הוא תהליך יסודי , המווסת אספקטים רבים של התנהגות ולמידה . חקר תהליכי הקשב מאופיין בנסיונות שונים להגדיר את המושג . בשנת . 1980 תיאר ג'יימס את הקשב כ'בחירה הנעשית על ידי ההכרה , באובייקט או בכיוון מחשבה מסוים , מתוך כיווני המחשבה האפשריים באותו זמן , והתמקדות בו בצורה בהירה " . תיאור זה מקיף למעשה את כל המרכיבים הנכללים בתהליך הקשב : את המאמץ שעלינו לעשות ברצוננו לכוון את הקשב ולהתרכז באובייקט או ברעיון מסוים,- את מרכיב הבחירה , שבו אנו בוררים באחת מתוך כלל האפשרויות ומתמקדים ברעיון מסוים ; את העירנות או רמת העירור של המוח , המאפשרת לשני המרכיבים הראשונים לפעול ברמה אופטימלית ( ווד . ( 1988 לקשב שני אספקטים , הקוגניטיבי והנוירופסיכולוגי . הראשון מתייחס להתנהגות הנצפית והאחר מייצג את המישור המוסק ( פוסט ובואה , , 1971 פוסנר ורפל , . ( 1987 תהליכי הקשב פועלים בשני מישורים : בעת הרכישה של מיומנות או בעת פתרון של בעיה מושגית פועל הקשב כתהליך מודע . בעת הביצוע של המיומנות המילולית או המוטורית , לאחר שנרכשה ותורגלה . הוא מתרחש כתהליך אוטומט...  אל הספר
רמות