משתנים קוגניטיביים הקשורים בליקויי קריאה

משתנים קוגניטיביים הקשורים בליקויי קריאה לבדיקת נקודות התורפה הקוגניטיביות של ילדים לקויי קריאה ננקטו שתי אסטרטגיות : האחת מייחסת משקל מרכזי לתהליכים הבסיסיים של קליטת נתונים ועיבודם כמשפיעים על הבנת הטקסט , זו הגישה המתחילה מלמטה ועולה כלפי מעלה . ( Bottom up ) הגישה השנייה מייחסת את בעיות הקריאה לתהליכי ההיסק הקשורים בהבנת החומר , כמשפיעים על יכולת הקריאה . ( Top Down ) לפי גישה זו , לקות הקריאה נגרמת בראש ובראשונה על ידי חולשתם של תפקודים קוגניטיביים גבוהים יותר , בהיסק והבנה . כל אחת מאסטרטגיות אלה מיוצגת על ירי חוקרים שונים . למעשה , אין סתירה בין שתי הגישות , ואם נתייחס אליהן כמשלימות זו את זו , נוכל לראות את רכישת הקריאה כתהליך , שבשלביו הראשונים קובעים בעיקר תהליכים קוגניטיביים בסיסיים , ורק בשלב מתקדם יותר של התהליך מתחיל הקורא להישען על הידע הלשוני שלו ועל הבנתו והשכלתו הכללית . תהליכים חזותיים בסיסיים השערה המקשרת ליקוי חזותי עם בעיות קריאה היתה מקובלת במשך שנים מספר . בתחום זה יש להזכיר את תרומתו של אורטון , שהאמין כי בעיות קריאה נגרמות על ירי רצף חזותי פגום , הנובע מאיחור ...  אל הספר
רמות